Reading Wisdom – talk 3- Ecclesiastes

Reading Wisdom – talk 3- Ecclesiastes

Tom Hope

This week Tom Hope gives the third talk in our series on ‘Reading Wisdom’ on Ecclesiastes